Pozemkové spoločenstvo Predajná

Pozvánka:

 • Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Vás pozýva na

   VALNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa bude konať 18.9.2022 o 15.00 hodine v Pohostinstve RELAX na Námestí J.Pejku 511 v Predajnej.

   Prezentácia sa uskutoční od 14.30 hod. do 15.00 hod.

   

Program:

 1. Otvorenie a privítanie prítomných

 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Správa mandátovej komisie

 4. Správa činnosti Urbariátu o hospodárení za rok 2021

 5. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021

 6. Správa dozornej rady za rok 2021

 7. Návrh rozpočtu na rok 2022

 8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2021 a vyplatenia podielov zo zisku za rok 2021. Vyplatenie podielov prebehne bezhotovostne z účtu Urbariátu na meno alebo účet podielnika do 30.9.2022.

 9. Diskusia

 10. Uznesenie z Valného zhromaždenia

 11. Záver – občerstvenie

 

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zhromaždenia, prosíme Vás o poverenie zastupovaním splnomocneného zástupcu – člena podielnika alebo blízkeho príbuzného. 

Ak nemôžete využiť túto možnosť, doporučujeme splnomocniť predsedu spoločenstva – Ing. Milana Vágnera, Farská 58, 976 63 Predajná, zastupovaním na zhromaždení.

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov,
ktoré sa bude konať 18.9.2021 o 15.00 hodine v Pohostinstve RELAX na Námestí J.Pejku 511
v Predajnej.
Prezentácia sa uskutoční od 14.30 hod. do 15.00 hod.
Program:
1. Otvorenie a privítanie prítomných
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa činnosti Urbariátu o hospodárení za rok 2021
5. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021
6. Správa dozornej rady za rok 2021
7. Návrh rozpočtu na rok 2022
8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2021 a vyplatenia podielov zo zisku za rok 2021
9. Diskusia
10. Uznesenie z Valného zhromaždenia
11. Záver – občerstvenie
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zhromaždenia, prosíme Vás o poverenie zastupovaním
splnomocneného zástupcu – člena podielnika alebo blízkeho príbuzného. Ak nemôžete využiť túto
možnosť, doporučujeme splnomocniť predsedu spoločenstva – Ing. Milana Vágnera, Farská 58,
976 63 Predajná, zastupovaním na zhromaždení.

Aktuality

   

 Výzva:

 • Ponúkame rozsiahle plochy TTP na výrobu štiepky (krovie, nálet),       cena dohodou

 

< <
Dátum Subjekt Nájom Predaj dreva
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 688,03 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 534,97 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 441,19 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 407,79 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 403,23 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 356,77 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 163,17 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 243,02 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 457,38 €
20.1.2021 Ing. Kortán 20,38 €  
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 406,19 €
20.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 667,26 €
21.1.2021 LB-Drevex, s.r.o.   686,30 €
25.1.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 573,12 €
25.1.2021 DREVOIMPORT s.r.o.   2 602,06 €
25.1.2021 DREVOIMPORT s.r.o.   2 387,94 €
2.2.2021 LB-Drevex, s.r.o.   192,40 €
8.2.2021 TATRA-Timber, a.s.   534,34 €
8.2.2021 LB-Drevex, s.r.o.   204,40 €
10.2.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 479,11 €
10.2.2021 DREVOIMPORT s.r.o.   1 712,18 €
17.2.2021 LB-Drevex, s.r.o.   208,80 €
22.2.2021 Krpáčovo s.r.o.   217,80 €
31.3.2021 Agro Next s.r.o. 775,87 €  
12.4.2021 LESNI, s.r.o.   3 098,15 €
13.4.2021 LESNI, s.r.o.   2 761,98 €
13.4.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 776,54 €
13.4.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 186,13 €
14.4.2021 LB-Drevex, s.r.o.   200,60 €
14.4.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 282,35 €
16.4.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 798,76 €
16.4.2021 LB-Drevex, s.r.o.   211,00 €
16.4.2021 DREVOIMPORT s.r.o.   2 426,29 €
21.4.2021 LB-Drevex, s.r.o.   670,60 €
20.5.2021 Fyzická osoba   30,72 €
24.5.2021 Fyzická osoba   168,40 €
27.5.2021 Fyzická osoba   20,48 €
25.6.2021 LESNI, s.r.o.   5,74 €
25.6.2021 LESNI, s.r.o.   121,82 €
25.6.2021 LB-Drevex, s.r.o.   215,80 €
25.6.2021 Ing. Danková   Predaj auta...1 208,33 €
25.6.2021 Kovonákup spol s.r.o.   350,80 €
25.6.2021 Fyzická osoba   20,48 €
1.7.2021 Fyzická osoba   21,60 €
29.7.2021 TATRA-Timber, a.s.   4 909,00 €
30.7.2021 TATRA-Timber, a.s.   4 083,30 €
30.7.2021 LB-Drevex, s.r.o.   3 320,05 €
30.7.2021 TATRA-Timber, a.s.   4 728,33 €
30.7.2021 LB-Drevex, s.r.o.   205,40 €
30.7.2021 Krpáčovo s.r.o.   211,20 €
3.8.2021 TATRA-Timber, a.s.
  4 137,90 €
3.8.2021 LB-Drevex, s.r.o.   229,00 €
5.8.2021 Kovonákup spol s.r.o.   156,40 €
5.8.2021 Fyzická osoba   213,00 €
31.8.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 990,00 €
31.8.2021 TATRA-Timber, a.s.   4 033,14 €
14.9.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 537,45 €
14.9.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 279,09 €
22.9.2021 LB-Drevex, s.r.o.   3 170,00 €
22.9.2021 Ing. Kortán 20,38 €  
29.9.2021 LB-Drevex, s.r.o.   2 594,00 €
29.9.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 667,65 €
29.9.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 161,68 €
6.10.2021 Fyzická osoba   206,20 €
6.10.2021 LB-Drevex, s.r.o.   319,20 €
6.10.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 197,05 €
7.10.2021 Fyzická osoba   487,40 €
7.10.2021 NOTAX CONSULTING spol. s r.o. 2 354,67 €  
15.10.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 113,00 €
15.10.2021 TATRA-Timber, a.s.   2 493,24 €
19.10.2021 Kovonákup spol s.r.o.   168,20 €
19.10.2021 Fyzická osoba   374,22 €
26.10.2021 Fyzická osoba   296,26 €
31.10.2021 Fyzická osoba    
4.11.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 280,70 €
4.11.2021 TATRA-Timber, a.s.   3 240,60 €
5.11.2021 Fyzická osoba   445,00 €
5.11.2021 LB-Drevex, s.r.o.   630,72 €
1.12.2021 Švantner 15,00 €  
1.12.2021 Towercom a.s. 1 009,14 €  
1.12.2021 FOST Solutions, s.r.o. 150,00 €  
1.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 750,00 €  
1.12.2021 Ján Demeter 1 890.00 €  
1.12.2021 Lesy SR 120,69 €  
1.12.2021 PZ Čierny diel 121,79 €  
1.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 120,00 €  
1.12.2021 Orange Slovensko, a.s. 331,91 €  
1.12.2021 Michal Glemba 149,13 €  
1.12.2021 NOTAX CONSULTING spol. s r.o. 784,89 €  
1.12.2021 Ján Hôrčik 2 336,93 €  
1.12.2021 Ivona Kazárová 15,00 €  
8.12.2021 Fyzická osoba   216,60 €

 

 

 • Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.8.2021:

 1. VZ schvaľuje 2 člennú mandátovú komisiu: p.Cencer, p.Barbierik
 2. VZ schvaľuje 3 člennú návrhovú komisiu: p.Glemba, p.Čipka, p.Smitka
 3. VZ schvaľuje 2 overovateľov zápisnice: p.Cibuľa, p.Gajdoš
 4. VZ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Predajná za rok 2020 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2020
 5. VZ schvaľuje správu odborného lesného hospodára za rok 2020
 6. VZ schvaľuje správu dozornej rady za rok 2020
 7. VZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021
 8. VZ schvaľuje vyplatenie podielov zo zisku za rok 2020
 9. VZ schvaľuje prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
 10. VZ schvaľuje diskusia:
- čistenie plôch - p.Štefeková
- čistenie Kalvárie - p.Vajdová
- poľovný revír - p.Ďurišová
- posielanie pozvánok (zahraničie) - p.Ďurčová
- pochvalná reč - p.Dunajský
 
Valné zhromaždenie dosiahlo nadpolovičnú účasť 612/970 hlasov čo činí 63,09% a návrhy boli jednohlasne schválené.
 
 • Príkladné čistenie prenajatej pôdy (viac fotiek nájdete v záložke Fotogaléria)

 • Stav v roku 2017

        Počet členov:    157

 

Druh Podielnici Podiely m2
Les 160 413,7 500 595,23
Pastva 159 474,0 623 009,84

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Farská 58
Predajná
97663

IČO: 42307805
DIČ: 2023819413