Pozemkové spoločenstvo Predajná

Témy budúceho zasadnutia

Dátum: 09.05.2019

Vložil: Richard Kišš

Titulok: pán

Zdravím mám záujem predať môj podiel v urbariáte. vďaka s pozdravom. kontakt:0905921763. E.č.434 5709,9m2.

Dátum: 28.07.2015

Vložil: Člen dozornej rady

Titulok: Šírenie poloprávd na sociálnych sieťach

Na zasadnutí výboru a doz.rady Urbariátu Predajná dňa 27.7.2015, bola prejednávaná vec čistenia nevyznačených chodníkov prechádzajúcich súkromnými pozemkami spoločenstva.

Nakoľko spoločenstvo pravidelne udržiava vyznačené turistické trasy,
nieje povinnosťou Urbariátu Predajná mať vedomosť ani potrebu udržiavať chodníky,
ktoré niesu označené alebo vopred dohodnuté ako trasy pre komerčné využitie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Farská 58
Predajná
97663

IČO: 42307805
DIČ: 2023819413
0903 771 861